Orphanet: ATRX chromatin remodeler
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ATRX - ATRX chromatin remodeler

 • Synonim(y) : RAD54 homolog (S. cerevisiae), XH2, XNP
 • Poprzednie symbole i nazwy : JMS, Juberg-Marsidi syndrome, MRX52, RAD54, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae) homolog), mental retardation, X-linked 52
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq21.1
 • OMIM: 300032
 • HGNC: 886
 • UniProtKB: P46100
 • Genatlas: ATRX
 • Ensembl: ENSG00000085224
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P46100
 • LOVD: ATRX

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.