Orphanet: calcium sensing receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CASR - calcium sensing receptor

 • Synonim(y) : FHH, GPRC2A, NSHPT, severe neonatal hyperparathyroidism
 • Poprzednie symbole i nazwy : HHC, HHC1, calcium-sensing receptor, hypocalciuric hypercalcemia 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q13.33-q21.1
 • OMIM: 601199
 • HGNC: 1514
 • UniProtKB: P41180
 • Genatlas: CASR
 • Ensembl: ENSG00000036828
 • IUPHAR-DB: 54
 • Reactome: P41180
 • LOVD: CASR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.