Orphanet: choline O acetyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHAT - choline O-acetyltransferase

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Choline acetyltransferase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q11.23
 • OMIM: 118490
 • HGNC: 1912
 • UniProtKB: P28329
 • Genatlas: CHAT
 • Ensembl: ENSG00000070748
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P28329
 • LOVD: CHAT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.