Orphanet: AF4FMR2 family member 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AFF2 - AF4/FMR2 family member 2

 • Synonim(y) : FRAXE
 • Poprzednie symbole i nazwy : AF4/FMR2 family, member 2, FMR2, fragile X mental retardation 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300806
 • HGNC: 3776
 • UniProtKB: P51816
 • Genatlas: AFF2
 • Ensembl: ENSG00000155966
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: AFF2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.