Orphanet: aspartylglucosaminidase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AGA - aspartylglucosaminidase

 • Synonim(y) : ASRG, glycosylasparaginase, N(4)-(beta-N-acetylglucosaminyl)-L-asparaginase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q34.3
 • OMIM: 613228
 • HGNC: 318
 • UniProtKB: P20933
 • Genatlas: AGA
 • Ensembl: ENSG00000038002
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20933
 • LOVD: AGA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.