Orphanet: alkylglycerone phosphate synthase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AGPS - alkylglycerone phosphate synthase

 • Synonim(y) : ADAP-S, ADAS, ADHAPS, ADPS, ALDHPSY
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q31.2
 • OMIM: 603051
 • HGNC: 327
 • UniProtKB: O00116
 • Genatlas: AGPS
 • Ensembl: ENSG00000018510
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O00116
 • LOVD: AGPS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.