Orphanet: aldehyde dehydrogenase 7 family member A1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ALDH7A1 - aldehyde dehydrogenase 7 family member A1

 • Synonim(y) : 26g turgor protein homolog, alpha-AASA dehydrogenase, alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase, antiquitin 1, delta1-piperideine-6-carboxylate dehydrogenease, EPD, P6c dehydrogenase, PDE
 • Poprzednie symbole i nazwy : ATQ1, aldehyde dehydrogenase 7 family, member A1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q23.2
 • OMIM: 107323
 • HGNC: 877
 • UniProtKB: P49419
 • Genatlas: ALDH7A1
 • Ensembl: ENSG00000164904
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49419
 • LOVD: ALDH7A1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.