Orphanet: SPG11 vesicle trafficking associated, spatacsin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPG11 - SPG11 vesicle trafficking associated, spatacsin

 • Synonim(y) : FLJ21439, spatacsin
 • Poprzednie symbole i nazwy : ALS5, KIAA1840, amyotrophic lateral sclerosis 5, spastic paraplegia 11 (autosomal recessive)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q21.1
 • OMIM: 610844
 • HGNC: 11226
 • UniProtKB: Q96JI7
 • Genatlas: SPG11
 • GenCC: SPG11
 • Ensembl: ENSG00000104133
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SPG11

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.