Orphanet: SPG7 matrix AAA peptidase subunit, paraplegin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPG7 - SPG7 matrix AAA peptidase subunit, paraplegin

 • Synonim(y) : CAR, paraplegin, SPG5C
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMAR, cell matrix adhesion regulator, spastic paraplegia 7 (pure and complicated autosomal recessive)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q24.3
 • OMIM: 602783
 • HGNC: 11237
 • UniProtKB: Q9UQ90
 • Genatlas: SPG7
 • Ensembl: ENSG00000197912
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UQ90
 • LOVD: SPG7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.