Orphanet: sushi repeat containing protein X linked 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SRPX2 - sushi repeat containing protein X-linked 2

 • Synonim(y) : SRPUL
 • Poprzednie symbole i nazwy : Sushi-repeat-containing protein, X-linked 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq22.1
 • OMIM: 300642
 • HGNC: 30668
 • UniProtKB: O60687
 • Genatlas: SRPX2
 • Ensembl: ENSG00000102359
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SRPX2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.