Orphanet: TATA box binding protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TBP - TATA-box binding protein

 • Synonim(y) : TFIID
 • Poprzednie symbole i nazwy : GTF2D1, SCA17
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q27
 • OMIM: 600075
 • HGNC: 11588
 • UniProtKB: P20226
 • Genatlas: TBP
 • Ensembl: ENSG00000112592
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20226
 • LOVD: TBP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.