Orphanet: tectorin alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TECTA - tectorin alpha

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNA12, DFNA8, DFNB21
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q23.3
 • OMIM: 602574
 • HGNC: 11720
 • UniProtKB: O75443
 • Genatlas: TECTA
 • Ensembl: ENSG00000109927
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75443
 • LOVD: TECTA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.