Orphanet: transient receptor potential cation channel subfamily M member 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TRPM6 - transient receptor potential cation channel subfamily M member 6

 • Synonim(y) : CHAK2, FLJ22628
 • Poprzednie symbole i nazwy : HOMG, HSH, hypomagnesemia, secondary hypocalcemia, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 6
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q21.13
 • OMIM: 607009
 • HGNC: 17995
 • UniProtKB: Q9BX84
 • Genatlas: TRPM6
 • Ensembl: ENSG00000119121
 • IUPHAR-DB: 498
 • Reactome: Q9BX84
 • LOVD: TRPM6

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.