Orphanet: VAMP associated protein B and C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

VAPB - VAMP associated protein B and C

 • Synonim(y) : ALS8, VAP-B, VAP-C
 • Poprzednie symbole i nazwy : VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.32
 • OMIM: 605704
 • HGNC: 12649
 • UniProtKB: O95292
 • Genatlas: VAPB
 • Ensembl: ENSG00000124164
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95292
 • LOVD: VAPB

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.