Orphanet: valosin containing protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

VCP - valosin containing protein

 • Synonim(y) : CDC48, IBMPFD, p97, TERA, transitional endoplasmic reticulum ATPase
 • Poprzednie symbole i nazwy : Valosin-containing protein
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9p13.3
 • OMIM: 601023
 • HGNC: 12666
 • UniProtKB: P55072
 • Genatlas: VCP
 • Ensembl: ENSG00000165280
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P55072
 • LOVD: VCP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.