Orphanet: WW domain containing oxidoreductase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

WWOX - WW domain containing oxidoreductase

 • Synonim(y) : FOR, SDR41C1, short chain dehydrogenase/reductase family 41C, member 1, WOX1
 • Poprzednie symbole i nazwy : WW domain-containing oxidoreductase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q23.1-q23.2
 • OMIM: 605131
 • HGNC: 12799
 • UniProtKB: Q9NZC7
 • Genatlas: WWOX
 • Ensembl: ENSG00000186153
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NZC7
 • LOVD: WWOX

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.