Orphanet: X linked Kx blood group
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

XK - X-linked Kx blood group

 • Synonim(y) : Kx, Kx antigen, McLeod syndrome, X1k, XKR1
 • Poprzednie symbole i nazwy : Kell blood group precursor (McLeod phenotype), NA, NAC, XK, Kell blood group complex subunit (McLeod syndrome), neuroacanthocytosis, neurocanthocytosis
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp21.1
 • OMIM: 314850
 • HGNC: 12811
 • UniProtKB: P51811
 • Genatlas: XK
 • Ensembl: ENSG00000047597
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P51811
 • LOVD: XK

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.