Orphanet: XPA, DNA damage recognition and repair factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

XPA - XPA, DNA damage recognition and repair factor

 • Synonim(y) : XP1, XPAC
 • Poprzednie symbole i nazwy : xeroderma pigmentosum, complementation group A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q22.33
 • OMIM: 611153
 • HGNC: 12814
 • UniProtKB: P23025
 • Genatlas: XPA
 • GenCC: XPA
 • Ensembl: ENSG00000136936
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P23025
 • LOVD: XPA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.