Orphanet: Zic family member 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ZIC3 - Zic family member 3

 • Synonim(y) : HTX, ZNF203
 • Poprzednie symbole i nazwy : HTX1, Zic family member 3 (odd-paired homolog, Drosophila), heterotaxy 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq26.3
 • OMIM: 300265
 • HGNC: 12874
 • UniProtKB: O60481
 • Genatlas: ZIC3
 • Ensembl: ENSG00000156925
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O60481
 • LOVD: ZIC3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.