Orphanet: clarin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CLRN1 - clarin 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : RP61, USH3, USH3A, Usher syndrome 3A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q25.1
 • OMIM: 606397
 • HGNC: 12605
 • UniProtKB: P58418
 • Genatlas: CLRN1
 • Ensembl: ENSG00000163646
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CLRN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.