Orphanet: collagen type X alpha 1 chain
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COL10A1 - collagen type X alpha 1 chain

 • Synonim(y) : Schmid metaphyseal chondrodysplasia
 • Poprzednie symbole i nazwy : collagen, type X, alpha 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q22.1
 • OMIM: 120110
 • HGNC: 2185
 • UniProtKB: Q03692
 • Genatlas: COL10A1
 • Ensembl: ENSG00000123500
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q03692
 • LOVD: COL10A1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.