Orphanet: cartilage oligomeric matrix protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COMP - cartilage oligomeric matrix protein

 • Synonim(y) : MED, THBS5, thrombospondin-5
 • Poprzednie symbole i nazwy : EDM1, EPD1, PSACH, cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.11
 • OMIM: 600310
 • HGNC: 2227
 • UniProtKB: P49747
 • Genatlas: COMP
 • Ensembl: ENSG00000105664
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49747
 • LOVD: COMP

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.