Orphanet: carboxypeptidase A6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CPA6 - carboxypeptidase A6

 • Synonim(y) : CPAH
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q13.2
 • OMIM: 609562
 • HGNC: 17245
 • UniProtKB: Q8N4T0
 • Genatlas: CPA6
 • Ensembl: ENSG00000165078
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CPA6

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.