Orphanet: EGF containing fibulin extracellular matrix protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EFEMP1 - EGF containing fibulin extracellular matrix protein 1

 • Synonim(y) : FBLN3, fibulin 3, MTLV, S1-5
 • Poprzednie symbole i nazwy : DHRD, EGF containing fibulin like extracellular matrix protein 1, EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, FBNL, fibrillin-like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p16.1
 • OMIM: 601548
 • HGNC: 3218
 • UniProtKB: Q12805
 • Genatlas: EFEMP1
 • Ensembl: ENSG00000115380
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q12805
 • LOVD: EFEMP1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.