Orphanet: arylsulfatase A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ARSA - arylsulfatase A

 • Synonim(y) : metachromatic leucodystrophy
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.33
 • OMIM: 607574
 • HGNC: 713
 • UniProtKB: P15289
 • Genatlas: ARSA
 • GenCC: ARSA
 • Ensembl: ENSG00000100299
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P15289
 • LOVD: ARSA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.