Orphanet: argininosuccinate synthase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ASS1 - argininosuccinate synthase 1

 • Synonim(y) : CTLN1
 • Poprzednie symbole i nazwy : ASS, argininosuccinate synthetase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.11
 • OMIM: 603470
 • HGNC: 758
 • UniProtKB: P00966
 • Genatlas: ASS1
 • Ensembl: ENSG00000130707
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00966
 • LOVD: ASS1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.