Orphanet: empty spiracles homeobox 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EMX2 - empty spiracles homeobox 2

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : empty spiracles homolog 2 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q26.11
 • OMIM: 600035
 • HGNC: 3341
 • UniProtKB: Q04743
 • Genatlas: EMX2
 • Ensembl: ENSG00000170370
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q04743
 • LOVD: EMX2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.