Orphanet: EYA transcriptional coactivator and phosphatase 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EYA4 - EYA transcriptional coactivator and phosphatase 4

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMD1J, DFNA10, eyes absent (Drosophila) homolog 4, eyes absent homolog 4 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q23.2
 • OMIM: 603550
 • HGNC: 3522
 • UniProtKB: O95677
 • Genatlas: EYA4
 • Ensembl: ENSG00000112319
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95677
 • LOVD: EYA4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.