Orphanet: fibulin 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FBLN5 - fibulin 5

 • Synonim(y) : ARMD3, DANCE, EVEC, UP50
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q32.12
 • OMIM: 604580
 • HGNC: 3602
 • UniProtKB: Q9UBX5
 • Genatlas: FBLN5
 • Ensembl: ENSG00000140092
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UBX5
 • LOVD: FBLN5

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.