Orphanet: fibrillin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FBN1 - fibrillin 1

 • Synonim(y) : asprosin, Marfan syndrome, MASS, OCTD, SGS
 • Poprzednie symbole i nazwy : FBN, MFS1, WMS, fibrillin 1 (Marfan syndrome)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q21.1
 • OMIM: 134797
 • HGNC: 3603
 • UniProtKB: P35555
 • Genatlas: FBN1
 • GenCC: FBN1
 • Ensembl: ENSG00000166147
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35555
 • LOVD: FBN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.