Orphanet: fibrillin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FBN2 - fibrillin 2

 • Synonim(y) : DA9, fibrillin 5
 • Poprzednie symbole i nazwy : CCA, congenital contractural arachnodactyly
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q23.3
 • OMIM: 612570
 • HGNC: 3604
 • UniProtKB: P35556
 • Genatlas: FBN2
 • Ensembl: ENSG00000138829
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35556
 • LOVD: FBN2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.