Orphanet: fibroblast growth factor receptor 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FGFR3 - fibroblast growth factor receptor 3

 • Synonim(y) : CD333, CEK2, JTK4
 • Poprzednie symbole i nazwy : ACH, achondroplasia, thanatophoric dwarfism
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p16.3
 • OMIM: 134934
 • HGNC: 3690
 • UniProtKB: P22607
 • Genatlas: FGFR3
 • Ensembl: ENSG00000068078
 • IUPHAR-DB: 1810
 • Reactome: P22607
 • LOVD: FGFR3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.