Orphanet: FLNA
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FLNA - filamin A

 • Synonim(y) : ABP-280, actin binding protein 280, alpha filamin
 • Poprzednie symbole i nazwy : FLN, FLN1, Filamin A, alpha (actin binding protein 280), OPD1, OPD2, filamin A, alpha
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300017
 • HGNC: 3754
 • UniProtKB: P21333
 • Genatlas: FLNA
 • Ensembl: ENSG00000196924
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P21333
 • LOVD: FLNA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.