Orphanet: fragile X mental retardation 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FMR1 - fragile X mental retardation 1

 • Synonim(y) : FMRP, FRAXA, MGC87458
 • Poprzednie symbole i nazwy : POF, POF1, premature ovarian failure 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq27.3
 • OMIM: 309550
 • HGNC: 3775
 • UniProtKB: Q06787
 • Genatlas: FMR1
 • Ensembl: ENSG00000102081
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: FMR1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.