Orphanet: forkhead box P3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FOXP3 - forkhead box P3

 • Synonim(y) : AIID, DIETER, JM2, PIDX, SCURFIN, XPID
 • Poprzednie symbole i nazwy : IPEX, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp11.23
 • OMIM: 300292
 • HGNC: 6106
 • UniProtKB: Q9BZS1
 • Genatlas: FOXP3
 • Ensembl: ENSG00000049768
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9BZS1
 • LOVD: FOXP3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.