Orphanet: frataxin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FXN - frataxin

 • Synonim(y) : CyaY, FA, FARR, X25
 • Poprzednie symbole i nazwy : FRDA, Friedreich ataxia
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q21.11
 • OMIM: 606829
 • HGNC: 3951
 • UniProtKB: Q16595
 • Genatlas: FXN
 • Ensembl: ENSG00000165060
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q16595
 • LOVD: FXN

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.