Orphanet: galactosylceramidase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GALC - galactosylceramidase

 • Synonim(y) : Krabbe disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : galactosylceramidase (Krabbe disease)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q31.3
 • OMIM: 606890
 • HGNC: 4115
 • UniProtKB: P54803
 • Genatlas: GALC
 • Ensembl: ENSG00000054983
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P54803
 • LOVD: GALC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.