Orphanet: galactosamine N acetyl 6 sulfatase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GALNS - galactosamine (N-acetyl)-6-sulfatase

 • Synonim(y) : GALNAC6S, GAS, Morquio syndrome, mucopolysaccharidosis type IVA
 • Poprzednie symbole i nazwy : galactosamine (N-acetyl)-6-sulfate sulfatase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q24.3
 • OMIM: 612222
 • HGNC: 4122
 • UniProtKB: P34059
 • Genatlas: GALNS
 • Ensembl: ENSG00000141012
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P34059
 • LOVD: GALNS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.