Orphanet: glycyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GARS - glycyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : DSMAV, glycine tRNA ligase, GlyRS, SMAD1
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT2D, Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7p14.3
 • OMIM: 600287
 • HGNC: 4162
 • UniProtKB: P41250
 • Genatlas: GARS
 • Ensembl: ENSG00000106105
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P41250
 • LOVD: GARS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.