Orphanet: glycyl tRNA synthetase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GARS1 - glycyl-tRNA synthetase 1

 • Synonim(y) : DSMAV, glycine tRNA ligase, GlyRS, SMAD1
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT2D, Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D, GARS, glycyl-tRNA synthetase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7p14.3
 • OMIM: 600287
 • HGNC: 4162
 • UniProtKB: P41250
 • Genatlas: GARS
 • Ensembl: ENSG00000106105
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P41250
 • LOVD: GARS1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.