Orphanet: glucokinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GCK - glucokinase

 • Synonim(y) : hexokinase 4, HK4
 • Poprzednie symbole i nazwy : MODY2, glucokinase (hexokinase 4), maturity onset diabetes of the young 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7p13
 • OMIM: 138079
 • HGNC: 4195
 • UniProtKB: P35557
 • Genatlas: GCK
 • Ensembl: ENSG00000106633
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35557
 • LOVD: GCK

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.