Orphanet: ganglioside induced differentiation associated protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GDAP1 - ganglioside induced differentiation associated protein 1

 • Synonim(y) : CMT2K, CMT4
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT4A, Charcot-Marie-Tooth neuropathy 4A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q21.11
 • OMIM: 606598
 • HGNC: 15968
 • UniProtKB: Q8TB36
 • Genatlas: GDAP1
 • Ensembl: ENSG00000104381
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: GDAP1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.