Orphanet: GDP dissociation inhibitor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GDI1 - GDP dissociation inhibitor 1

 • Synonim(y) : FLJ41411, mental retardation, X-linked 41, mental retardation, X-linked 48, OPHN2, RABGDIA, rab GDP-dissociation inhibitor, alpha, XAP-4
 • Poprzednie symbole i nazwy : GDIL, MRX41, MRX48
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300104
 • HGNC: 4226
 • UniProtKB: P31150
 • Genatlas: GDI1
 • Ensembl: ENSG00000203879
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P31150
 • LOVD: GDI1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.