Orphanet: gap junction protein gamma 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GJC2 - gap junction protein gamma 2

 • Synonim(y) : connexin 47, CX46.6, CX47, SPG44
 • Poprzednie symbole i nazwy : GJA12, gap junction protein, alpha 12, 47kDa, gap junction protein, gamma 2, 47kDa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q42.13
 • OMIM: 608803
 • HGNC: 17494
 • UniProtKB: Q5T442
 • Genatlas: GJC2
 • Ensembl: ENSG00000198835
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q5T442
 • LOVD: GJC2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.