Orphanet: glutamate dehydrogenase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GLUD1 - glutamate dehydrogenase 1

 • Synonim(y) : GDH
 • Poprzednie symbole i nazwy : GLUD
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q23.2
 • OMIM: 138130
 • HGNC: 4335
 • UniProtKB: P00367
 • Genatlas: GLUD1
 • Ensembl: ENSG00000148672
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00367
 • LOVD: GLUD1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.