Orphanet: glyceronephosphate O acyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GNPAT - glyceronephosphate O-acyltransferase

 • Synonim(y) : DAPAT, DAP-AT, DHAPAT, dihydroxyacetone phosphate acyltransferase, glycerone-phosphate O-acyltransferase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q42.2
 • OMIM: 602744
 • HGNC: 4416
 • UniProtKB: O15228
 • Genatlas: GNPAT
 • Ensembl: ENSG00000116906
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15228
 • LOVD: GNPAT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.