Orphanet: hydroxyacyl CoA dehydrogenase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HADH - hydroxyacyl-CoA dehydrogenase

 • Synonim(y) : HADH1, SCHAD
 • Poprzednie symbole i nazwy : HADHSC, Hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q25
 • OMIM: 601609
 • HGNC: 4799
 • UniProtKB: Q16836
 • Genatlas: HADH
 • Ensembl: ENSG00000138796
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q16836
 • LOVD: HADH

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.