Orphanet: heparan alpha glucosaminide N acetyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HGSNAT - heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase

 • Synonim(y) : FLJ32731, HGNAT
 • Poprzednie symbole i nazwy : TMEM76, transmembrane protein 76
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p11.21-p11.1
 • OMIM: 610453
 • HGNC: 26527
 • UniProtKB: Q68CP4
 • Genatlas: HGSNAT
 • Ensembl: ENSG00000165102
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q68CP4
 • LOVD: HGSNAT

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.