Orphanet: hepatocyte nuclear factor 4 alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HNF4A - hepatocyte nuclear factor 4 alpha

 • Synonim(y) : HNF4, NR2A1
 • Poprzednie symbole i nazwy : MODY, MODY1, TCF14
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.12
 • OMIM: 600281
 • HGNC: 5024
 • UniProtKB: P41235
 • Genatlas: HNF4A
 • Ensembl: ENSG00000101076
 • IUPHAR-DB: 608
 • Reactome: P41235
 • LOVD: HNF4A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.