Orphanet: hydroxy delta 5 steroid dehydrogenase, 3 beta and steroid delta isomerase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HSD3B2 - hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 2

 • Synonim(y) : SDR11E2, short chain dehydrogenase/reductase family 11E, member 2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p12
 • OMIM: 613890
 • HGNC: 5218
 • UniProtKB: P26439
 • Genatlas: HSD3B2
 • Ensembl: ENSG00000203859
 • IUPHAR-DB: 2622
 • Reactome: P26439
 • LOVD: HSD3B2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.